دولت و ملت، همدلی و هم زبانی استانداری اصفهان
صفحه اصلی
معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع


معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع مشتمل بر 5دفتر زیر می باشد: 

1-اداره کل اموراداری و مالی
2- دفتر هماهنگی امور اقتصادی 
3- دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
4-دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت 
5- دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری

 
جناب آقای محمد علی شجاعی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
 
وظایف این معاونت، به شرح زیر می باشد: 


- مطالعه، بررسی و نظارت بر کلیه امور مدیرت منابع انسانی و اداری، رفاهی و استخدامی دستگاه‌های اجرایی استان.
- مطالعه، بررسی و شناخت نارسایی‌ها و مشکلات دستگاه‌های اجرایی استان در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و انعکاس آنها به مراجع ذیربط
- بررسی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌ های اجرایی استان و صدور مجوز‌های استخدامی بر اساس اختیارات تعویض شده با هماهنگی مراجع ذیربط.
- نظارت بر اجرای کلیه امور اداری، ارائه تسهیلات رفاهی و استخدامی کارکنان استانداری و واحدهای تابع بر اساس قوانین و مقررات
- بررسی و پیشنهاد در مورد کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز و انجام تشریفات مربوط به بکارگیری و جذب و استخدام و صدور احکام مطابق قوانین و مقررات مربوطه.
- انجام کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان در حدود اختیارات قانونی
- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب و ابلاغی شورای عالی اداری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و معاونت توسعه سرمایه انسانی حوزه ستاد وزارت کشور مرتبط با وظایف و اعمال نظارت و هماهنگی لازم در این زمینه.
- نظارت بر اجرای بودجه تفصیلی ابلاغ شده به استانداری.
- نظارت بر اجرای سیاست‌ها و خط‌ مشی‌های اداری و مالی و استخدامی در قالب سیاست‌های کلی.
- نظارت بر اجرای مسائل مالی اعم از نگهداری دفاتر، اعتبارات، هزینه‌ها و تهیه و تنظیم و صدوراسناد مالی و وصول اعتبارات تخصصی بر اساس قوانین و مقررات.
- نظارت بر جمع‌ آوری و تهیه اطلاعات مربوط به نظام اداری مورد نیاز واحدهای ذیربط و سایر واحدهای مرکزی سازمان.
- ارتباط مستمر با معاونت برنامه‌ ریزی و پشتیبانی حوزه ستاد وزارت کشور در چهارچوب سیاست ها، خط‌ مشی‌های ابلاغی و دستورالعمل‌های مربوط
- نظارت بر احسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به برقراری حقوق و مزایا و فوق‌ العاده‌ ای کلیه دستگاه‌های اجرایی استان.
- نظارت بر انجام کلیه امور خدمات و تدارکات استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین ومقررات
- تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی (اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) استانداری،فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه بر اساس برنامه‌های تنظیم شده با رعایت مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌های بودجه.
- افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان از طریق سازماندهی و آموزش‌های مناسب در چهارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور
- تهیه، تنظیم، نظارت و ارزشیابی و اجرای برنامه‌های اجرایی آموزشی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها با همکاری مراجع آموزشی ذیربط
- برگذاری دوره‌ های آموزشی منظور بالا بردن سطح دانش و مهارت و آشنایی بیشتر دستگاه‌های اجرایی، مشاوران و پیمانکارن با نظام - فنی اجرایی در زمینه طرح‌ها و ضوابط و آیین نامه ها و دستورالعمل‌های مربوطه
- اجرای آییین نامه امتحانات و مسابقات استخدامی براساس اختیارات تفویض شده
- نظارت بر تهیه و تنظیم و اجرای دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی دستگاه‌های اجرایی استان و دریافت عملکرد آنها دراین زمینه.
- تهیه برنامه‌ها و اجرای ارزشیابی نوبه‌ ای کارکنان دولت و برگذاری دوره‌های آموزشی لازم و توجیه ارزشیابی کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه‌های ارزشیابی.
- اجرای آیین‌ نامه امتحانات و مسابقات استخدامی بر اساس اختیارات تفویض شده.
- نظارت بر تهیه و تنظیم و اجرای دوره‌ های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی دستگاه‌های اجرایی استان و دریافت عملکرد آنها در این زمینه.
- همکاری وهماهنگی در بررسی، اجرا و ارزیابی دوره‌ های آموزشی.
- بررسی و تعیین دوره‌ های آموزشی کوتاه مدت مورد نیاز به منظور بالابردن سطح دانش و مهارت کارکنان با هماهنگی دستگاه های اجرایی و مدیریت آموزشی مرکز.
- تهیه و تنظیم و برگذاری برنامه‌ها و دوره‌ های آموزشی ضمن خدمت برای کلیه کارکنان استاندرای و واحدهای تابعه و کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی و با استفاده از امکانات استان و با هماهنگی واحدهای ذیربط در مرکز.
- همکاری و مساعدت در اجرای دوره‌ های آموزشی استانی و منطقه‌ ای به منظور تعیین اهداف و سیاست های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ملی، استانی.
- آموزش بسته‌های نرم‌ افزار به منظور تسهیل فعالیت واحدهای مختلف با هماهنگی مدیریت آموزش و بورس‌ها و دفتر انفورماتیک و اطلاع‌رسانی.
-انجام وظایف دبیرخانه‌ ای شورای کاربران (سیستم‌های اطلاعات جغرافیای استانی)GIS.
-ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و پایگاه اطلاعات آماری با همکاری معاونت‌ های مربوط .
- تهیه و بهنگام سازی نقشه‌ها و لایه‌های اطلاعاتی مورد نیاز استان‌ها هماهنگ با فعالیت‌های سازمان نقشه‌ برداری کشور.
- پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها و طرح‌های تحول و اصلاحات اداری، توسعه فناوری اطلاعات در نظام اداری، نوسازی اداری و مصوبات شورای عالی اداری در دستگاه‌های اجرای استان و ارائه گزارش‌های لازم به مراجع ذیربط.
- تهیه الگو وسیستم‌های اطلاعاتی لازم متناسب با نیازهای موجود استان و استانداری.
- ارائه خدمات پشتیبانی سخت‌ افزاری به واحدهای مختلف سازمان.
- طراحی و تهیه بسته‌های مناسب نرم‌ افزاری برای انجام فعالیت واحدهای مختلف.
- ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی مناسب بمنظور بایگانی، نگهداری و تمرکز اسناد و مدارک و اوراق اداری وغیر اداری.
- همکاری و هماهنگی با مدیریت آموزش و پرورش در بررسی، اجرا و ارزیابی دوره‌های آموزشی.
- نظارت، ارزیابی و اجرای مطالعات و پژوهش‌های مورد نیاز در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های استان و کشور.
- اتخاذ تدابیر و روش‌های اجرایی مناسب به منظور ایجاد انگیزه‌ های لازم در فعالیت‌های سازمان‌ها و دستگاه‌ های اجرایی استان.
- پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها و طرح‌های تحول و اصلاحات اداری.
- انجام مطالعات و بررسی‌های لازم در مورد روش‌ های انجام کار، تنظیم تشکیلات و سازمان تفضیلی و شرح وظایف شاغلین پست‌های سازمانی دستگاه‌ های اجرای استان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
- نظارت براجرای تشکیلات مصوب دستگاه‌ های اجرای استان به منظور انطباق تشکیلات با وضعیت نیروی انسانی.
- بررسی و تأیید تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی دستگاه‌های اجرایی استان در سقف پست‌های سازمانی مصوب ابلاغی و در چارچوب اختیارات تفویض شده و همکاری با دفتر تشکیلات و بهبود روش‌های وزارت کشور در ارتباط با وظایف محوله.
- انجام وظایف دبیرخانه‌ ای ستاد برنامه‌ ریزی تحول اداری استان.
- مراقبت و نظارت بر نحوه اجرای روش‌ های عمومی دستگاه‌های اجرایی استان و روش‌ ها و رویه‌های اختصاصی ابلاغی از سوی دستگاه‌های مرکز توسط دستگاه‌های اجرای استان.
- پیگیری و انجام امور مربوط به بهره‌ وری دستگاه‌ های اجرایی استان و مسائل و مضوعات مرتبط با سازمان ملی بهره‌ وری ایران.
- نظارت بر انجام کلیه فعالیت‌ها و روش‌های اداری و تشکیلات استانداری و واحدهای تابعه.
- نظارت بر چگونگی انجام آئین‌ نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی کار

تاریخ به روز رسانی: 1396/10/03
تعداد بازدید: 47931
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal