دولت و ملت، همدلی و هم زبانی استانداری اصفهان
صفحه اصلی
مراسم رونمایی از سامانه اطلاعات بانوان شاخص استان اصفهان
  • مراسم رونمایی از سامانه اطلاعات بانوان شاخص استان اصفهان با حضور خانم مولاوردی معاون رییس جمهورمراسم رونمایی از سامانه اطلاعات بانوان شاخص استان اصفهان با حضور خانم مولاوردی معاون رییس جمهور
    مراسم رونمایی از سامانه اطلاعات بانوان شاخص استان اصفهان با حضور خانم مولاوردی معاون رییس جمهور
  • مراسم رونمایی از سامانه اطلاعات بانوان شاخص استان اصفهان با حضور خانم مولاوردی معاون رییس جمهورمراسم رونمایی از سامانه اطلاعات بانوان شاخص استان اصفهان با حضور خانم مولاوردی معاون رییس جمهور
    مراسم رونمایی از سامانه اطلاعات بانوان شاخص استان اصفهان با حضور خانم مولاوردی معاون رییس جمهور
  • مراسم رونمایی از سامانه اطلاعات بانوان شاخص استان اصفهان با حضور خانم مولاوردی معاون رییس جمهورمراسم رونمایی از سامانه اطلاعات بانوان شاخص استان اصفهان با حضور خانم مولاوردی معاون رییس جمهور
    مراسم رونمایی از سامانه اطلاعات بانوان شاخص استان اصفهان با حضور خانم مولاوردی معاون رییس جمهور

كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal